آغاز اجرای آتش بس جدید در غزه

22 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات قاهره در ارتباط با پايان جنگ و برقراری آتش بس دائم ميان اسرائيل و فلسطينی ها به روز سوم کشيده شده است؛ با اين ياد آوری که مهلت آتش بس موقت نيز قرار است در ساعت ۹ امشب به وقت محلی به پايان برسد