مجروح شدن یک سرباز اسرائیلی با ضربات چاقوی یک فلسطینی

20 آبان 1393