اسرائیل خانه یک فلسطینی که دو اسرائیلی را کشت، تخریب کرد

28 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائيل صبح امروز خانۀ عبدالرحمان الشلودی، راننده فلسطينی را تخريب کرد. عبدالرحمان الشلودی ماه پيش با زير گرفتن چندين اسرائيلی درصف قطار شهری اورشليم ، نخستين جرقۀ خشونت های چند هفتۀ اخير در اورشليم را روشن کرد. نخست وزير اسرائيل دستور داده است خانه دو مهاجم روز گذشته نيز تخريب شود.