مراسم خاکسپاری وزیر فلسطینی در کرانه غربی

20 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این مقام تشکیلات خود گردان، بر اثر کشمکشی بین فلسطینیان و سربازان اسرائیل در یکی از پست های بازرسی در ساحل غربی درگذشت. چگونگی مرگ این مقام فلسطینی مورد منازعه است.