به اهتزاز درآمدن پرچم فلسطينيان در مقر سازمان ملل متحد

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پس از تائيد قطع‌نامه فلسطينی‌ها از جانب اکثريت مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پرچم فلسطين در مقر سازمان ملل در نيويورک به اهتزاز درخواهد آمد. اين واقعه که فلسطينيان آن را به ديده گامی در جهت عضويت در سازمان ملل می‌نگرند، خشم اسرائيل را برانگيخته است.