تنش میان اسرائیل و فلسطینیان ادامه دارد

20 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه تنش ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در اورشلیم شرقی، روز دوشنبه ۱۲ اکتبر یک فلسطینی که قصد حمله با چاقو به یک مأمور پلیس اسرائیلی را داشت به ضرب گلوله کشته شد. یک روز قبل یک پسر بچه سیزده سالۀ فلسطینی نیز در کرانه باختری رود اردن کشته شد.