اسراییل در حال بررسی نحوه مقابله با حملات فلسطینی‌ها است

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خشونت‌ها بین فلسطینی‌ها و اسراییل روز سه شنبه نیز ادامه یافت و به گفته پلیس، وزارت امنیت داخلی اسراییل تدابیر جدیدی را به منظور مقابله با حملات علیه شهروندان اسراییلی ارزیابی می‌کند. در این خشونت‌ها تاکنون ۸ اسراییلی و ۲۷ فلسطینی کشته شده‌اند. گزارش شهلا آراسته