سه فلسطینی در تیراندازی پلیس اسرائیل کشته شدند

25 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای اسرائیلی روز شنبه ۳ فلسطینی را که می گویند در اورشلیم و هبرون در کرانه غربی رود اردن با چاقو به آنها حمله کرده بودند با شلیک گلوله کشتند. در یک ماه گذشته هشت اسرائیلی در حملات فلسطینی ها کشته شده اند. بیشتر این حمله ها با چاقو انجام شده است.