مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطينيان

13 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مذاکرات صلح اسرائيل و فلسطينيان پس از ۹ ماه بار ديگر بدون نتيجه به پايان رسيد؛ مذاکراتی که با ميانجيگری ايالات متحده و با هدف رسيدن به يک توافق و صلح دائمی صورت گرفته بود. به گزارش مرديت بيول، خبرنگار صدای آمريکا در اين باره توجه کنيد