تظاهرات و درگیری بین مسلمانان فلسطینی و پلیس اسراییل در اورشلیم

16 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات و درگیری بین مسلمانان فلسطینی و پلیس اسراییل در صحن مسجد الاقضی در اورشلیم باعث زخمی شدن پنج پلیس و دستگیری چند فلسطینی شد