ادامه تظاهرات فلسطینی‌ها در مرز غزه و اسرائیل

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نوار مرزی غزه تحت کنترل حماس با مرز اسرائیل، در سومین جمعه از اعتراض‌های فلسطینی‌ها، شش فلسطینی در برخورد با نیروهای امنیتی اسرائیل زخمی شدند.