احتمال پیوستن سه دولت دیگر در خلیج فارس و شمال آفریقا به توافق تاریخی صلح با اسرائیل

11 دی 1399