آزمایش جدید اسرائیل برای مقابله با موشک‌های دور برد احتمالی ایران

03 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

به گزارش مایکل لیپین، خبرنگار صدای آمریکا، اسرائیل در حال بحث بر سر این موضوع است که برای دفاع از خود در برابر موشک‌های ایران تا کجا باید پیش برود