اسرائیل به مهاجران آفریقایی پول می‌دهد که این کشور را ترک کنند؛ مخالفت سازمان ملل

19 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از اسرائیل می خواهد سیاست جدید خود نسبت به پناهجویان از قاره آفریقا را متوقف کند. هفته گذشته اسرائیل گفت به مهاجران غیرقانونی آن قاره پول خواهد داد تا اسرائیل را ترک کنند و در صورت سرپیچی عواقب آن را بپذیرند.