کشت و صادرات ماری‌جوانا در اسرائیل برای مصارف پزشکی آزاد می شود

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسراییل قصد دارد صادرات ماری‌جوانا برای مصارف پزشکی را آزاد کند، اما مراحل قانونی برای عملی شدن این قصد ممکن است به این زودی ها طی نشود.