عدم تمایل اسرائیل و حزب الله به تشدید خشونت‌ها

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز پس از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و یک صلحبان اسپانیایی سازمان ملل متحد در منطقه شبعا، نواحی مرزی اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه آرام بود. هر دو طرف اسرائیلی و حزب الله می گویند تمایلی به تشدید خشونت ها ندارند.