هشدار مقام های اسرائیلی به جان کری

15 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اسرائیلی دریک هشدار به جان کری وزیر امورخارجه آمریکا می گویند با تهدید و ترس نمی توان اسرائیل را به صلح با فلسطینی ها وادار کرد. جان کری گفته بود چنانچه گفتگوهای صلح اسرائیل با فلسطینی ها شکست بخورد ممکن است اسرائیل با تحریم های فزاینده بین المللی رو به رو شود.