دردسرهای پسته خوشمزه ایران برای تاجران، از اسرائیل تا آمریکا

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پسته ایران بویژه نوع نمکی و "خندان" آن شهرت بین المللی دارد. با توجه به لغو تحریم ها، ایران می تواند محصول افسانه ای اش را به آمریکا صادر کند، و کشاورزان آمریکائی از هم اکنون نگران رقابت با این محصول اند. اما واردات این محصول به اسرائیل غیرقانونی است.