جزئیاتی از چند پایگاه ایران و دولت اسد که توسط اسرائیل در خاک سوریه هدف قرار گرفت

23 بهمن 1396