همراهی ایرانیان مقیم اسرائیل با مردم معترض در ایران

21 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی اعتراضهای مردمی در ایران، ایرانیان مقیم خارج نیز هفته گذشته در شهرهای مختلف جهان در حمایت از مردم ایران راهپیمائی هائی را برگزار کردند. از جمله ایرانیان مقیم اسرائیل در شهر خولون در مرکز اسرائیل که در تجمعی همبستگی خود را با معترضان در ایران اعلام کردند. گزارش بابک اسحاقی