وزیر دفاع اسرائیل: سپاه پاسداران در حال ایجاد شبکه تروریستی برای ایران است

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موشه یعلون در دیدار با همتای قبرسی خود در نیکوزیا در روز چهارشنبه گفت شبکه ترور ایران، شامل هسته های خاموش است و ایران از آنها برای انبار کردن سلاح، گردآوری اطلاعات و آمادگی عملیاتی استفاده می کند تا از طریق این هسته ها در اروپا و آمریکا عملیات تروریستی انجام دهد.