مدیر سازمان دفاع موشکی اسرائیل: تلاش داریم فناوری های جدیدتری از ایران داشته باشیم

05 فروردین 1398