نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر انرژی آمریکا: تحریم علیه ایران موثر بوده است

01 مرداد 1398