اسرائیل برای کاهش سرعت شیوع کرونا، فرودگاه‌ها را به اکثر پرواز‌های خارجی بست

09 بهمن 1399