نفوذ اسراییل برای آمریکا خوب است یا بد؟

01 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز جمعه باشگاه ملی خبرنگاران واشنگتن میزبان کنفرانسی در مورد نفوذ اسراییل بر سیاست آمریکا بود. سخنرانان این نشست که از سوی دو موسسه تحقیقاتی منتقد سیاستهای دولت اسراییل برگزار شد، نفوذ این کشور در آمریکا را به نفع منافع ملی امریکا ندانستند. گزارش کوروش صحتی