مانع زیرزمینی اسرائیل برای جلوگیری از احداث تونل های حماس از نوار غزه

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسرائیل کار ساختن یک مانع زیر زمینی در امتداد مرز با نوار غزه را پیش می برد که هدف آن مسدود کردن تونل هایی است که گروه حماس برای حمله و نفوذ به داخل اسراییل ایجاد می کند.