رئیس جمهوری اسرائیل: اعتراض اتيوپی‌تباران نشانه وجود «زخمی» در جامعه است

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با آمادگی جامعۀ اتيوپی‌تباران اسرائیل برای برگزاری دور دیگری از تظاهرات در اورشليم، روون ريولين رئيس جمهوری اسرائيل اعتراضات چند روز گذشته آنها را نشان‌دهنده وجود «زخمی» در جامعه آن کشور دانست که سر باز کرده و باید به آن توجه شود.