رئیس جمهوری اسرائیل: اعتراض اتيوپی‌تباران نشانه وجود «زخمی» در جامعه است

14 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با آمادگی جامعۀ اتيوپی‌تباران اسرائیل برای برگزاری دور دیگری از تظاهرات در اورشليم، روون ريولين رئيس جمهوری اسرائيل اعتراضات چند روز گذشته آنها را نشان‌دهنده وجود «زخمی» در جامعه آن کشور دانست که سر باز کرده و باید به آن توجه شود.