باروخ داویدی انتخابات اسرائیل (۲)

26 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گفته آقای داویدی، انگیزه اصلی مردم از شرکت در انتخابات روز سه شنبه، فشارهای اقتصادی و مالی بر مردم اسرائیل است.