انتخابات پارلمانی اسرائيل

24 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائيل محور اساسی کمپین دو حزب عمده رقيب، به‌رهبری بنيامين ناتانياهو و اسحاق هرتزوگ، بر مسائل اقتصادی اجتماعی متمرکز است. تحليل‌گران در ارزيابی‌های سياسی خود می‌گويند، در روند مبارزات انتخاباتی اسرائيل، وقتی سخن از امنيت داخلی اسرائيل به‌ميان می‌آيد، کفۀ ترازو به نفع احزاب راست پايين رفته، احزاب چپ ميانه از لحاظ برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی که برای اسرائيل ارائه می‌دهند در جايگاه برتری قرار دارند. گزارش از پروانه هدايت.