برگزاری انتخابات درون حزبی لیکود

10 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

To: Hanieh Rahimi Tari; در آستانه انتخابات پارلمانی در اسرائیل انتخابات داخلی حزب لیکود, روز ۴ شنبه روز برگزاری انتخابات درونی حزب اصلی ائتلاف حاکم است.در این انتخابات اعضای حزب لیکود رهبر و اعضای ارشد حزب برای مبارزه انتخاباتی پیش رو تعیین می شوند . گزارش بابک اسحاقی از تل آویو