گزارش مایکل لیپین خبرنگار صدای آمریکا، از آخرین فعالیت‌های انتخاباتی نتانیاهو و رقبا

19 فروردین 1398