اختراع پیراهنی که می تواند ضربات قلب را ثبت و گزارش کند

15 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارآفرینان اسرائیلی پیراهنی درست کرده اند که مانند الکترو انسفالوگرام، می تواند ضربات قلب را ثبت و گزارش کند.اختراع این پیراهن نتیجه همکاری کارشناسان نساجی و پزشکان اسرائیلی است و می تواند فعالیت های قلب، یا حتی جنین را به تلفن همراه پزشک مخابره کند.