وقوع انفجار در مرز لبنان - اسرائیل

15 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنبال انفجاری که در مرز لبنان - اسرائیل روی داد و چند سرباز اسرائیلی را زخمی کرد، اسرائیل مواضعی را در جنوب لبنان گلوله باران کرد.