تنش اسرائیل و فلسطینی‌ها وارد دومین هفته شد؛ تلاش‌های جهانی برای کاهش تنش

27 اردیبهشت 1400