نگاهی به تنش‌های روز پنجشنبه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؛ تعداد کشته‌ها افزایش یافت

23 اردیبهشت 1400