هشدار عضو کابینه اسرائیل در مورد عواقب مواجهه نظامی احتمالی ایران و آمریکا

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک عضو کابینه اسرائیل روز چهارشنبه، در مورد عواقب «مواجهه نظامی» احتمالی ایران و آمریکا برای این کشور هشدار داد. روزنامه جروزالم‌پست از یوآو گالانت، از وزرای ارشد در دولت اسرائیل، نقل کرده است که اسرائیل باید آمادهء عواقب کنار کشیدن آمریکا از برجام و احتمال رویارویی نظامی تهران و واشنگتن باشد.