هشدار اسرائیل در مورد پاسخ آن کشور به اقدام به بمبگذاری در بلندی‌های جولان

14 مرداد 1399