اسرائیل قصد دارد ۶ هزار واحد مسکونی جدید برای یهودیان در کرانه باختری رود اردن بسازد

09 مرداد 1398