واکنش ترکيه و کشورهای عربی به سخنان نتانياهو در مورد انضمام بخشهايی از کرانه باختری رود اردن

20 شهریور 1398