گفتگوی اختصاصی صدای آمریکا با دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل

14 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

از سلسله گفتگوهای اختصاصی صدای آمریکا، فرهاد پولادی خبرنگار بخش فارسی با دانی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل در حاشیه نشست شورای آمریکایی های اسرائیلی تبار گفتگو کرد که این گفتگو در برنامه خبری ۹ شب در دوم دسامبر پخش شد.