اسارت صدها زن و دختر یزیدی توسط داعش

08 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه های اخیر صدها زن و دختر را در میدان های نبرد در سوریه و عراق به غنیمت گرفته است. شمار اندکی از آنان که موفق به فرار شده اند اکنون داستان های هولناکی از تجاوز، ازدواج اجباری و بردگی جنسی در دوران اسارتشان تعریف می کنند.