داعش عتیقه های سوریه و عراق را در بازار سیاه می فروشد

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کارشناسان آثار باستانی هشدار داده اند که اعضای داعش ميراث فرهنگی و باستانی عراق و سوريه را تاراج کرده و در بازار عتيقه جات جهان می فروشند. این کارشناسان می گویند نیروهای داعش با فروش آثار باستانی هزينه های مالی شان را تأمين می کنند.در قوانين بين المللی، تخريب و آثار فرهنگی جنايت جنگی محسوب می شود.