درخواست امان از داعش برای تضمین سلامت خلبان اردنی

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اردن می گوید با مبادله یک زن تروریست زندانی با خلبان نیروی هوایی آن کشور که در اسارت داعش است، موافق است اما ابتدا باید از زنده بودن خلبان مطمئن شود.در همین حال،دولت ژاپن برای هماهنگی و همکاری در تلاش های مربوط به نجات خبرنگار ژاپنی از اسارات داعش،نماینده ویژه ای به اردن فرستاده است