همکاری ژاپن و اردن برای آزادی اسیر ژاپنی

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیکارجویان داعش در پیامی که گفته می شود صدای اسیر ژاپنی است تهدید کرده در صورتی که زن ترویستی که در اردن زندانی است آزاد نشود ، خلبان اردنی که در اساران این گروه است کشته خواهد شد. در همین حال ، دولت ژاپن با اعزام فرستاده ویژه ای به کشور اردن برای آزادی کنجی گوتو ، اسیر ژاپنی تلاش می کند.