داعش مسئولیت انفجار دو مسجد شیعیان در عربستان و یمن را به عهده گرفت

02 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادامۀ چالش دولت عراق برای جلوگيری از پيشروی شبه نظاميان داعش در رمادی عراق، داعش و شعبه ای جديد از آن مسئوليت دو بمبگذاری خونين در دو مسجد شيعيان در عربستان سعودی و يمن را بر عهده گرفته و هشدار داده اند که روزهای تيره ای در راه است.