داعش حماس را تهدید کرد

10 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افراد وابسته به «دولت اسلامی» (داعش) از گروه فلسطینی حماس به خاطر نداشتن قاطعيت کافی در اجرای احکام شريعت، انتقاد کردند و این گروه را به نابودی تهدید کردند.