وزارت خارجه آمریکا و راههای مبارزه با تبلیغات داعش

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۴شنبه رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق در مورد مبارزه با ستیزه جویان گروه موسوم به دولت اسلامی گفتگو کردند. اما تلاشی دیگر برای مبارزه با اَعمال افراطی آن گروه توسط وزارت خارجه آمریکا در جریانست