استرالیا به کمپین حملات هوایی علیه داعش در عراق ملحق شد

11 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

استرالیا به کمپین حملات هوایی علیه داعش در عراق ملحق شد. دولت ترکیه ، اما ، به رغم تصمیم پارلمان آن کشور ، نسبت به هرگونه دخالت نظامی مستقیم در سوریه تردید نشان می دهد. این در حالیست که پیکارجویان دولت اسلامی حلقه محاصره شهر کوبانی در سوریه در مرز ترکیه را تنگ تر کرده اند.