نگرانی والدین از جذب جوانان به گروه های تکفیری

29 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جهادیون از هیچ کوششی برای جذب جوانان دریغ نمی کنند، و فعالان اجتماعی نیز معتقدند بسیاری از کشورها، کوشش افراطی ها برای به خدمت درآوردن جوانان را بدقت زیر نظر گرفته اند. برخی از این کشورها، بویژه جوامع اروپایی، واقعا نمی دانند توانایی و منابع لازم برای اینکار را دارند یا خیر؟