هشدار نسبت به خشونت داعش علیه زنان

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرستاده سازمان ملل متحد در امور مربوط به خشونت و جرائم جنسی،به زنان و دخترانی که در فکر پيوستن به داعش هستند هشدار داده است راهی که می روند بی بازگشت است.